Onboarding

Få det bedste ud af intentionen. Det gode introprogram klæder den nye medarbejder på med informationer, træning og kompetencer. Det er helt uundværligt i en succesfuld opstart.
Onboarding er mere end et godt introprogram og en velbeskrevet medarbejderhåndbog.
At hjælpe godt om bord bidrager til at den nye medarbejder bliver socialt, kulturelt og organisatorisk velintegreret. En god integration sikrer fastholdelse, trivsel og hurtigere resultatskabelse.

Det er ikke svært, men det kræver en systematisk opmærksomhed.

I en fortravlet hverdag kender vi nok alle følelsen af, at jeg godt kunne have udvist den nye kollega fra Marketing lidt tydeligere interesse og opmærksomhed: ”Har du haft en god dag?”. ”Hvilke spændende opgaver sidder du med nu?… og kan jeg hjælpe dig med noget?”. ”Hvad har været det bedste ved at starte her?”. ”Hvad lavede du i weekenden?” etc.

Den sociale integration er vigtigst.

Det er alles ansvar at få skabt gode relationer og en oplevelse hos den nye medarbejder af, at have fået ”guldkort/ fuldgyldigt medlemskab” til organisationens sociale konstellationer.

Alles ansvar kræver koordinering, systematik og facilitering.

Anerkendende feedback og interesse fra nærmeste leder er også en vigtig succesparameter. At kunne bidrage til fællesskabet og resultatskabelsen er vigtigt. Ikke kun være ”på slæb” og være den, der hele tiden kommer til lederne med brug for hjælp til banaliteter. Det rum skal skabes og en proces indarbejdes i organisationen.

Møller & Partners kan hjælpe med implementering af et skræddersyet onboardingprogram til Jeres organisation og facilitering af processen.

Vores ydelser

Executive Search
Rekruttering af specialister
Rekruttering af ledere
Test
Onboarding