Et kig i maskinrummet

For at vi kan finde den rette person med de rette kompetencer, skal vi kende vores kunde. Med vores kunder skaber vi en samarbejdsform, der fører til en relation, hvor vi med tiden får et indgående kendskab. Vi bliver en del af virksomheden.

Forventningsafstemningen

Forventningsafstemning ift. profil, proces og tid er altafgørende i den indledende del af samarbejdet. Hvilken ydelse fra os matcher bedst vores kundens behov?

Vi starter samarbejdet med en nøje afdækning af vores kundes profil, strategiske mål, nuværende og fremtidige behov. Derudover en tilsikring af fælles fodslag – at der er enighed om profilen blandt alle beslutningstagere. Det fuldstændig afgørende for succes i processen.
Derfor er det indledende afdækningsmøde grundigt og intenst.

Vi kommer vidt omkring virksomheden og dens DNA, situationen, rollen, ønsker og forventninger til den kommende medarbejder; hvad er opgaven, hvilke resultater skal skabes, hvilke kompetencer er nødvendige, hvad er det væsentligste, hvad er ønskeligt etc. Aktiviteter, kommunikationsbehov og økonomi omkring opgaveløsningen aftales.

Samarbejdsaftalen

På baggrund af informationer fra mødet udarbejdes en samarbejdsaftale på den konkrete opgave, der udover input fra mødet indeholder en konkret og præcis tidsplan samt aftalt økonomi.
Så snart samarbejdsaftalen er godkendt fra vores kundes side, starter processen med den aftalte ydelse og dertilhørende aktiviteter.

Kommunikation under vejs

Undervejs i processen tydeliggøres de aktiviteter der pågår samt fremdrift i processen ift. aftalte tidsplan. Dette kommunikeres i aftalt frekvens og omfang.

Tid

Rekruttering af ledere og specialister tager typisk 4-8 uger fra godkendelse af samarbejdsaftale.

Executive search på C-level tager typisk 8 -12 uger fra godkendelse af samarbejdsaftale.

Læs hvorfor du skal vælge os