Executive Search

Grundighed.
Diskretion.
Ordentlighed.
Når direktionsmedlemmer og C-Level Executives skal findes, når markedet skal screenes effektivt og diskret eller når den nye nøgleperson skal identificeres og ombord under mere konfidentielle forhold, anbefaler vi Executive Search.

Vores Executive Search tilpasses din virksomheds helt specifikke behov. Strategiske målsætninger og virksomhedens fremtidige retning afdækkes, ligesom rollens indhold, krav og berøringsflade defineres. Når opgavens rammer er godkendt, påbegynder vi arbejdet med at identificere relevante personer til rollen.

Vi faciliterer hele forløbet fra de indledende dialoger, udarbejdelse af brief, test, cases og frem til den endelige udvælgelse, hvor vi indhenter referencer og eventuelt gennemfører baggrundstjek. Vi tilsikrer en grundig, stringent og gennemsigtig proces. Kontraktforhandlinger pågår direkte mellem virksomhed og udvalgte kandidat.

Vores ydelser

Executive Search
Rekruttering af specialister
Rekruttering af ledere
Test
Onboarding